1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Vorst van het Westen

Deze engel heerst over het element vuur en de psychologische functie van intuïtie. Hij draagt een toorts, een zinnebeeld van intuïtieve verlichting. Het vuur van de intuïtie kan de kloof openen tussen de zichtbare en onzichtbare wereld. Het geeft ons toegang tot de diepte van onze kennis die opgesloten zit in onze cellulaire geheugen.

Gaven voor de aarde: Hij kan je helpen de ware aard van mensen en situaties te begrijpen, je intuïtie te ontwikkelen en op je innerlijke kennis te vertrouwen, het leven via andere dimensies te ervaren.

Intuïtie is de capaciteit om onze innerlijke waarheid te kennen. Het is een niet-rationele functie die uit een hele diepe plaats in ons komt, die waarschijnlijk ons eerste niveau van begrip vormde. Het is een voorloper van rationeel denken. die dichter bij onze voelfunctie staat. Intuïtie is het vermogen om diep van binnen te weten dat iets waar is.
De Vorst van het Westen stelt ons in staat informatie te verzamelen die we vervolgens positief kunnen gebruiken voor onze groei en ontwikkeling. Onbewust gebruiken we altijd onze intuïtie als we bepalen of iets of iemand goed voor ons is of dat we veilig zijn.
De engelen uiten zich in het algemeen aan ons via beelden die wij vervolgens interpreteren met ons rationele verstand. Maar om alles te kunnen begrijpen en te interpreteren hebben we een duidelijk gericht intuïtie nodig. Hier kan de Vorst van het Westen ons mee helpen. Ook kunnen we vragen ons te helpen afstand te nemen van onze projecties zodat onze innerlijke visie duidelijk en zuiver is.