1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Vorst van het Noorden

Deze Engel heerst over het element lucht en de psychologische functie van het denken. Hij draagt de zon van het bewustzijn. Hij steunt en helpt bij alle inspanningen voor helder en lucide1 denken en hij moedigt ons aan het evenwicht te vinden tussen deze bovenmatig gebruikte functie en de drie andere functies.

1(lucide is helder,bewust.)

Gaven voor de aarde: Hij kan je helpen positieve en bevestigde gedachten te blijven hebben, helder en gericht te denken, je gedachten te gebruiken voor verrijking en bijzondere vreugde.

Door positief te denken en begrip te tonen kunnen we onze vrijheid en individualiteit uiten. Deze Vorst helpt ons onze ideeën aan anderen over te brengen en hij steunt ons bij het formeren van een plan om rationeel te leven. Helder denken maakt dat we zuinig met onze energie en verstandig  bij onze daden.
We kunnen deze Vorst vragen om ons te helpen met inzicht en helder denken. Ook kunnen wij zijn hulp vragen bij het uiten van gedachten, zodat onze ideeën duidelijk worden en gemakkelijk door anderen worden begrepen en aanvaard. Deze Engel kan helpen moeilijke denkbeelden te begrijpen. Hij helpt ons onbevooroordeeld te blijven en onze ideeën over het leven en het universum te verbreden. Hij kan het ons vergemakkelijken iets te leren dat moeilijk te bevatten is.
We vragen de Vorst van het Noorden ons te helpen met het vermogen om negatieve denken om te zetten in gezonde, positieve gedachten. Hij kan ons helpen bij onze voortdurende intellectuele groei en ontwikkeling. Hij kan ons laten zien hoe we open kunnen blijven staan voor nieuwe ideeën en tegelijkertijd kritisch kunnen zijn ten aanzien van de keuzen die we in ons leven maken.