1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Aartsengel Uriël

Uriël is de heerser van de Zon en de meest stralende van de Aartsengelen
Hij wordt afgebeeld met een vlam in zijn geopende hand. Hij heerst ook over donder en vrees. Soms zien we Uriël met een boek aan zijn voeten, en beeltenis van het boek dat hij aan Adam gaf met alle medicinale kruiden erin.

Gaven voor de aarde: Hij kan ons helpen het licht in alle mensen te erkennen, kennis te vinden om te helpen en te genezen, onze innerlijke stem te ontcijferen en te interpreteren.

Uriël, wiens naam 'licht van God' betekent, is de engel die de mensheid kennis en begrip van het goddelijke brengt. Hij is de stralendste van de engelen en is wel afgebeeld als een engel die uit de hemel afdaalt op een brandende strijdwagen die getrokken wordt door witte paarden.
Hij werd afwisselend Vlam van God, Engel de Verschijning en Engel van Verlossing genoemd. Tevens staat hij bekend als de Prins van Licht en uitlegger van profetieën. Uriël werd naar Noach gestuurd om hem te waarschuwen voor de zondvloed. Ook is hij de engel die waakt over donder en vrees. Als de Engel van Berouw kan hij ons helpen de wetten van het karma te begrijpen, die eenvoudig gezegd beduiden dat wat we oogsten wat we zaaien.
Hij zou de slimste van alle engelen zijn. Hij wordt dan ook vaak afgebeeld met in zijn geopende hand de vlam der kennis, die de mens kan aanwenden voor gezondheid en welzijn. Als deze kennis misbruikt wordt dan is het Uriël die de vergelding brengt. Uriël helpt ons te begrijpen waarom de dingen zijn wat ze zijn. Hij helpt ons onze innerlijke stem en dromen te interpreteren. Hij leidt ons naar begrip van onze wezenlijke aard en naar het nemen van meer verantwoordelijkheid voor ons leven.
Aartsengel Uriel wordt ook gezien als de engel die de kennis van Alchemie aan de mensen gegeven heeft…. De mogelijkheid om simpel materiaal in goud te veranderen, net als de mogelijkheid om vanuit het niets zaken te manifesteren. Dit veranderen van simpel materiaal naar goud staat symbolisch voor je eigen spirituele groei en verandering van simpel materiaal in goud, een waardevol materiaal. Het staat dus voor je persoonlijke transformatie.
Onder zijn leiding kunnen we onze mogelijkheden als creatieve geesten vervullen. Uriël helpt ons onze innerlijke licht te vinden. Hij zegt," Je hoeft geen moeite te doen om van mijn kennis gebruik te kunnen maken, ik komt direct wanneer je me vraagt. Mijn energie is niet zo duidelijk aanwezig als die van Aartsengel Michael. Het kan zijn dat je mijn aanwezigheid volledig mist totdat je ineens merkt dat er een nieuw briljant idee in je hoofd zit. Wees alert op herhalende ideeën en handel ernaar".