1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Aartsengel Rafaël

Rafaël houdt een staf met een slang eromheen in de hand, het symbool voor genezing. Hij draagt een waterkalebas en voor hem springt een vis uit het water. Tekenen van genezing. Hij wordt vaak afgebeeld met zijn rechterwijsvinger omhoog naar de hemel, Een gebaar van geruststelling en hoop dat ons eraan herinnert waar de ware genezing vandaan komt.

Gaven voor de aarde: Hij kan ons helpen de gave van de genezing na te streven, hij laat ons zien hoe we onszelf kunnen genezen en helpt ons de genezing in de natuur en de universele energie te vinden.

Rafaël is verantwoordelijk voor de genezing van de aarde en haar inwoners. Hij zou Abraham hebben genezen na dies besnijdenis en hij is de engel die Mozes een boek gaf over alle geneeskruiden. Het boek Tobit in het Oude Testament verhaalt hoe Rafaël Tobias' vader genas van blindheid. Rafaël wordt afwisselend de Opzichter der Avondwinden, de Bewaker van de Boom des Levens in de Hof van Eden en de Engel van Berouw, gebed, Vreugde en licht genoemd. Hij is de Engel der Genezing, Wetenschap en Kennis. Hij wordt ook de Engel de Voorzienigheid genoemd, die waakt over de hele mensheid.
Zijn naam betekent 'Goddelijke genezer' of 'God geneest'. Rafaël is de spirituele bron achter alle genezingen, en als boodschapper van goddelijke voorzienigheid brengt hij genezing aan allen die heelheid nastreven. Hij staat voor de beslissende, wezenlijke genezing van alle ziekten, dat wil zeggen de terugkeer naar de Bron. Rafaël steunt ons bij de genezing van ons lichaam, verstand en hart. Hij helpt ons gezondheid en heelheid te verkrijgen en hij biedt hulp aan een ieder die lijdt en genezing nodig heeft, waar mogelijk verlicht hij de pijn. Als we ons hart openstellen voor heling, leidt Rafaël ons naar genezers, therapeuten en adviseurs die hun best doen ons te helpen. Als we meer verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen genezing, moedigt hij de genezer in ieder van ons aan die weet wat het beste is voor onze gezondheid en vitaliteit.
Hij kan ons helpen de genezende lessen van ziekte in te zien en te begrijpen wat lijden ons over onszelf kan leren. Als we een gezonde weg kiezen leidt zijn geest ons naar een maximale gezondheid.
Hij is er altijd om ons te leiden naar heelheid en harmonie. We hoeven het alleen maar voor onszelf te willen.