1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Aartsengel Michaël

Michaël is een strijder die de duisternis van negativiteit overwint. Hij staat afgebeeld met een weegschaal om de zielen te wegen en met een zwaard om Satan en de duistere machten te onderwerpen.
Hij is degene die de draak doodt, de legende van Sint-Joris gaat op voor hem.

Gaven voor de aarde: Hij kan helpen sterk te staan tegenover tegenslag, onze persoonlijke negativiteit op te lossen, kracht te vinden als we eenzaam zijn of ons buitenstaanders voelen.

De naam Michaël is van Hebreeuwse herkomst en betekent 'eruitzien als God'. Hij is de Aartsengel die we aanroepen in onze strijd tegen negativiteit. Hij helpt ons het licht in onszelf te vinden. In historisch opzicht is hij de beschermer van Israël en van de katholieke kerk. Hij is de patroonheilige van politiemensen en kleine kinderen. Hij beschermt ook pelgrims en vreemdelingen. Hij is de Vurige Strijder, de Prins der Hemelse Legers, die strijdt voor recht en gerechtigheid. Hij leidt hen die in het nauw zitten. Michaël is ook de brenger van geduld en geluk.
Hij wordt geassocieerd met het element vuur, dat het wegbranden van het vluchtige symboliseert zodat alleen het zuivere licht zal blijven schijnen. Hij wordt de weldoende Engel des Doods genoemd omdat hij ons verlossing en onsterfelijkheid brengt. Hij is de Engel van het Laatste Oordeel en de Weger der Zielen.
De energie van Michaël is heftiger en krachtiger, maar tevens beschermend, dan van de ander Aartsengelen. Hij is de grote schoonmaker op het geestelijk vlak.
In de joodse, christelijke en islamitische godsdiensten wordt Michaël beschouwd als de grootste de engelen. Hij wordt afwisselend de Drager van de sleutels van de Hemel, de Leider van de Aartsengelen, de Vorst de Verschijning, de Engel van Berouw, Rechtvaardigheid en Loutering, de Engelenprins van Israël, de Beschermer van Jacob en de Engel van de Brandende Braamstruik genoemd. Hij is dan ook onvermoeibaar voorvechter van het goede en steunt altijd de zwakkeren. Michaël heerst over de eenzame strijder, hij steekt steeds een hand toe om ruzies en problemen te verlichten.
Michaëls hulp vragen we bij het overwinnen van onze negativiteit en steeds als we vast komen te zitten. Hij staat altijd klaar om ons te leiden en te beschermen tegen onrechtvaardigheid. Hij helpt ons open te staan voor het eeuwigdurende. Vraag zijn hulp bij eenzaamheid en als er steun nodig is.