1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

De Aartsengel Metatron

Metatron is de meest aardse van de aartsengelen.
Hij was ooit een wijs en deugdzaam man die door God in de Hemel werd opgenomen. Hij is duur gekleed en heeft een pen in de hand waarmee hij onze daden optekent. Hij is in staat ons te helpen om de ware maat der dingen te kennen.

Gaven voor de aarde: Hij helpt ons de juiste maat te vinden voor alles wat we doen, hij handelt als getuige van het goede wat we doen en de liefde die we geven, en hij helpt ons te beseffen dat we liefhebbende en waardevolle mensen zijn.

Metatron is de enige engel in de hemelse sferen die ooit menselijk was. Hij heette Henoch en was de zevende aartsvader na Adam. Er staat geschreven dat hij 'ging met God' en dat hij in de hemel werd opgenomen waar hij een Aartsengel werd.
Metatron staat eveneens bekend als de eerste en laatste van de Aartsengelen en wordt afwisselend de Kanselier van de Hemel, de Engel des Verbonds en de Koning der Engelen genoemd. Zijn hemelse taak is erop toe te zien dat al onze daden worden opgeschreven.
Hij moet het menselijk leven en de menselijke daden ondersteunen en treedt op als de brug tussen het goddelijke en de mensheid. We kunnen hem om advies vragen als we de juiste maat willen vaststellen van alle dingen die we in ons leven doen. Op een bepaald niveau betekent dit dat hij ons helpt de balans te vinden tussen wat we delen en wat we voor ons houden.
Metatron kan ons helpen de juiste maat in liefde, werk en vrije tijd te bepalen, zodat we uitgebalanceerd en gezond leven, rijk aan harmonie en kalmte. Hij zal getuige van het goede dat we doen, ook van uitingen van liefde en goedheid die andere niet zien.
Hij opent ook de poorten naar het spirituele bewustzijn en laat je kennis maken met andere dimensies. Als je afdwaalt leidt hij je aandacht weer terug naar het punt van concentratie.
Ook kan hij ons helpen als we ons inspannen om iets gedaan te krijgen van bijvoorbeeld proberen een relatie te laten slagen, afvallen en stoppen met een verslavende of slechte gewoonte, tot volledige overgave aan een zaak of teamwerk.
We kunnen de Aartsengel Metatron vragen onze inspanningen te begeleiden en ons te helpen de juiste maat te vinden voor onze productie en activiteiten. We kunnen hem in  onze meditaties vragen ons te assisteren om te weten wanneer 'iets genoeg is geweest' of wanneer we meer moeten doen voor onszelf of voor anderen.