1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

De Aartsengel Gabriël

Gabriël wordt afgebeeld met een lelie. Dit staat als symbool voor  zuiverheid en waarheid. Ook wordt hij soms afgebeeld met een gouden kelk die sterk lijkt op de Graal.

Gaven voor de aarde: Hij kan ons helpen onze waarheid open en eerlijk te uiten, onze individualiteit te respecteren en eerbiedigen, naar onze intuïtie en innerlijke stem te luisteren.

Gabriël is traditioneel de boodschapper van het woord Gods. Zijn naam betekent 'God is mijn kracht'. Voor de geboorte verkondigt hij aan alle zielen het mysterie van incarnatie en leert ons wat onze talenten en taken in deze wereld zullen zijn. Hij is patroonheilige van kleine kinderen en bewaakt en koestert het kind dat in ieder van ons schuilt. Hij leert ons ons innerlijke kind te bevrijden met tedere en liefdevolle woorden. Hij beschermt wat natuurlijk en zuiver in ons is.
Alle godsdiensten erkennen Gabriël als de machtigste boodschapper van de Bron. Hij wordt nooit moe de boodschap van de bron over te brengen aan hen die willen luisteren. Hij staat bekend als de belangrijkste Ambassadeur voor de Mensheid, de Engel van de Openbaring, de Brenger van Goed Nieuws, Oordeel en Genade, Hij is de Engel van Vreugde en de Geest van de Waarheid.
Gabriël helpt ons de wijsheid te vinden in onze fysieke lichamen en onze persoonlijke waarheden te leren kennen. Hij respecteert de absolute individualiteit van ieder mens. Hij kan ons bijstaan om trouw volgens onze waarheid te leven en onze talenten en gaven te erkennen. Gabriël kan ons ook helpen met succes onze individuele gaven te ontwikkelen en onszelf volledig te uiten.
Gabriëls wezelijke geschenk aan ons is het voeden van onze kracht en onze overtuiging dat we allemaal, eenvoudig door te zijn wie we zijn, een waardevolle bijdrage leveren aan de geestelijke ontwikkeling van de mensheid.

Er bestaat ook een mooi verhaal over Gabriël.
Hij komt vaak naar de aarde en vermomd zich dan als vrouw, man of jonge man. Zo kwam hij honderden jaren geleden naar de aarde vermomd als bedelaar. Bij een armoedig huisje aangekomen vroeg hij aan de arme weduwe of ze wat te eten had want hij had al een paar dagen niet gegeten. Ze had niet veel maar het karige deelde ze met hem. Na afloop dankte hij de vrouw en sprak, "Het eerste wat u doet zal vermenigvuldigd worden door honderdduizend." De vrouw bedacht dat ze nog wat inkopen moest doen en ging haar geld tellen welke in een klein aarden potje zat. Groot was haar verbazing toen ze uren lang aan het tellen was.
Een paar dagen later kwam de bedelaar bij een groot duur  huis en vroeg wederom om eten. De vrouw wilde hem wegsturen maar dacht aan wat er gebeurd was bij de dorpsgenoot die nu veel geld had. Ze pakte het eten af van een knecht en gaf het aan de bedelaar. Ook nu sprak de bedelaar uit dat bij het eerste wat zij deed dit honderdduizend keer vermenigvuldigd zou worden. De vrouw dacht, "eerst maar mijn geld tellen", maar zij kreeg een onweerstaanbare drang om eerst maar even te plassen want het tellen kon wel eens lang duren. Het verhaal verteld dat ze nu nog op toilet zit.

Hij is beschikbaar om ons te helpen de waarheid vast te stellen in situaties waarin er een conflict bestaat tussen wat we weten dat goed is en wat wordt voorgesteld als waarheid.  Gabriël verlicht de weg naar de waarheid in ons hart en hij helpt ons in te zien wat het juiste pad is naar onze grootste voldoening en vreugde.