1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Engel van Vrijheid

De Engel van Vrijheid is afgebeeld met een prachtige stola die vrij in de wind wappert. Een symbool van de stromende levensenergie. Deze engel bewaakt het recht van de geest tot het uiten van onafhankelijkheid en creativiteit, terwijl hij over de wereld waakt en onze vrijheid beschermt.


Gaven voor de aarde: Hij kan ons helpen onze vrijheid te vinden, de plaats ervan in ons leven te waarderen, de vrijheid in onze relaties te koesteren.

De Engel van de Vrijheid biedt onmetelijke geschenken als we de vrijheid een integraal deel van ons leven  laten zijn. We hoeven alleen maar de ervaring van onze vrijheid te verlangen en deze engel zal ons bijstaan deze te herkennen. Hij zal ons helpen beseffen dat de vrijheid is wie we zijn.
Vrijheid heeft veel aspecten en deze engel zal ons de talloze manieren laten zien waarop we in zijn geschenk kunnen delen. Het kan duiden op het vrij zijn van de verplichtingen van ons aardse bestaan. Het kan ook duiden op een vergaande ervaring van wie we in ons diepst van ons hart zijn, en dat is eerder een besef dan iets wat we doen. We kunnen de engel van vrijheid vragen om ons hart en verstand open te stellen voor de betekenis van vrijheid. We kunnen dan ontdekken dat we gebruik moeten maken van ons vermogen onze noden over te brengen of voor ons zelf op te komen om onze sprong naar de vrijheid te vergemakkelijken.  We zijn altijd vrij om te kiezen hoe we willen leven gebonden aan oude ideeën of open voor onbeperkte mogelijkheden om onszelf te uiten. We vragen deze engel om de obstakels te verwijderen die onze zelfexpressie, gezondheid en ons genoegen beperken.  We vragen dat mensen overal de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor vrijheid.
Deze engel hanteert de subtiele methode om ons aan te moedigen. Hij stuurt ons licht en moed om onze hunkering naar vrijheid te bevredigen. Hij is nooit ver verwijderd als we onze weg naar groei en ontwikkeling vervolgen. Hij helpt ons dit besef uit de diepte van onze ziel te halen.