1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Engel van Vrede

Deze engel wijst op de zegeningen die vrede kan brengen. De wervelende mantel hult hem in hemelse vrede. De vliegende duiven symboliseren zowel het verdwijnen van onze oerangsten als de weldaden van vrede, bijvoorbeeld kalmte en tevredenheid

Gaven voor de aarde: Hij kan ons helpen tegengestelde krachten in ons leven te verzoenen, oplossingen te vinden voor conflicten en paradoxen, ons leren hoe we in vrede met onszelf kunnen leven.

De Engel van Vrede kanaliseert de energie die we nodig hebben om conflicten en paradoxen in ons leven op te lossen. Hij helpt ons te leven in overeenstemming met onze noden en wensen. Deze engel effent het pad naar vrede zodat we liefde kunnen vinden en onszelf kunnen accepteren. Vrede geeft ons de kans in overeenstemming met ons natuurlijk ritme en onze natuurlijke cycli te leven. Als we onze innerlijke conflicten hebben opgelost krijgt ons leven een dieper gevoel van vrede en regelmaat en daardoor kunnen we bloeien als de unieke wezens die we zijn.
We kunnen deze engel vragen om vrede te brengen aan familie en vrienden maar vooral voor onszelf zodat we de dilemma's die we tegenkomen kunnen oplossen. Ook kunnen we vragen voor gemoedsrust, zielenrust en vrede in ons hart. Daardoor zullen we minder reageren op externe conflicten om ons heen. De Engel van Vrede biedt ons zijn geschenk aan telkens als we onder druk staan en gespannen zijn.