1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Engel van Verzoening

Deze engel wordt hier afgebeeld met een lelie, die hier een symbool van verzoening is, en biedt hoop en troost aan de behoeftigen. De engel geeft ons de rust en de wijsheid die we nodig hebben voor verzoening. Hij brengt de nieuwe dageraad van bewustzijn waarin we ons leven opnieuw beginnen in het hier en nu en op een magische manier.

Gaven voor de aarde: Hij kan ons helpen pijnlijke trauma's los te laten die onze levensvisie verstoren, ons volledige in de huidige levensstroom brengen, ons helpen ons hart open te stellen voor het goede.


De Engel van Verzoening geeft ons de kans de oude en zinloze bagage van ons verleden op te ruimen. Door ons te verzoenen met het verleden laten we de droefenis, kwetsuren en spijt varen die onze energie hinderen en stoppen en een last voor ons zijn. We hebben onze vitaliteit nodig voor het heden. De Engel van Verzoening helpt ons ons verleden te integreren in de huidige realiteit. Hij helpt ons geestelijke waarheden te zijn zodat we kunnen leren van ons verleden. Op deze manier kan iets pijnlijks bezien worden als een positieve stap op weg naar groei, zelfs de wreedste ervaring. 
Deze engel vergemakkelijkt altijd de overgang van het verleden naar het heden en biedt ons alle kans om dingen te accepteren zoals ze zijn of het nu iets was wat we onszelf of anderen hebben aangedaan of iets dat ons overkwam, deze engel zal ons helpen ons te verzoenen met ons verleden. We kunnen deze engel vragen ons te helpen het verleden te accepteren zoals het was en onze negatieve ideeën over hoe het moeten zijn los te laten. We kunnen vragen of de lessen uit het verleden ons te helpen ons te ontwikkelen tot gezond denkende volwassen in het genoegen van het heden. Dit zal ons plezier en wijsheid verschaffen. We vragen aan deze engel om ons te laten zien hoe we ons verleden moeten integreren in een levend heden vol van genoegen en vervulling. We vragen om raad bij het loslaten van het verleden en bij het aanvaarden dat we altijd opnieuw kunnen beginnen. Verzoening gaat niet over het veranderen van iets, wat niet veranderd kan worden. Het gaat veeleer over het transformeren van onze visie op het verleden en hoe we onszelf nu kunnen versterken door positieve keuze voor een aangenaam bestaan te maken.