1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Engel van Vergeving

Deze engel houdt de lelie van zuiverheid in zijn hand waarin hij degene die vraagt om vergeving zegent. Broederschap is een natuurlijke consequentie als we anderen vergeven. Vergeving betekent dat we de tranen van oude kwetsuren en de woede van oude wrok vergeten, om te leven met de liefde van de engelen in het hier en nu. 

Gaven voor de aarde: Hij kan ons helpen onszelf te eren en versterken als we anderen vergeven. Te leven in het heden als het verleden vergeven, de ruimte voor intimiteit te maken om te gedijen als we anderen vergeven.

De Engel van Vergeving moedigt ons aan en roept ons op kwetsuren en wrok uit het verleden in een nieuwe licht te bezien. We winnen aan zelfrespect en wijsheid als we het verleden loslaten en degene die ons pijn deden vergeven. Anders blijven we geloven dat we slachtoffer zijn zonder de mogelijkheid om ons leven te veranderen.
Vergeving betekent niet dat we slecht gedrag vergoelijken, noch dat we de mensen die ons slecht hebben behandeld aardig moeten vinden. Het betekent wel dat we onze woede en wrok loslaten als we anderen vergeven. Als we vergeven, blijven we achter met een verlichte geest en een tevreden gevoel over onszelf. Zonder dat kunnen we nooit echt sterker worden. We zouden nog steeds volhouden dat anderen ons kwaad hebben gedaan en die rancune zouden we altijd bij ons dragen. Het vreet aan ons binnenste, het is de materie waar ziekte van gemaakt is. Vergeving bevrijdt ons en helpt ons een betere weg in te slaan voor onze omgang met anderen. We kunnen hulp nodig hebben om te vergeven en de Engel van Vergeving biedt ons de genade de zachtheid in ons hart te vinden en de moed om hulp te vragen als vergeving een te zware opdracht lijkt.
We kunnen deze engel vragen ons de weg te tonen na het loslaten van afkeuring en pijn. En we kunnen vragen ons te helpen bij het loslaten van onze negativiteit. Daardoor geven we het genezingsproces een kans.