1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Engel van Kennis

Deze engel is afgebeeld met de symbolen van bewustzijn en vreugde. Uit de hemel dwarrelt een sterrenregen neer, de energie van liefde. Het is de bron van inspiratie, waarmee onze verlangens en wensen bewaarheid kunnen worden. De engel draagt de ring de kennis, waar al ons bewustzijn vandaan komt.

Gaven voor de aarde: Hij kan je helpen je waarheid te kennen, en je bewustzijn te verankeren in je diepste kennis, je eraan herinneren dat je altijd weet wat goed voor je is.

De Engel van Kennis helpt ons bij het vinden van en luisteren naar dat deel van ons dat altijd weet. Dit is de plek waar we volledig vermogend en heel zijn. Dit is niet de functie van het rationele verstand dat beperkingen begrijpt. Het is veeleer iets in ons diepste bewustzijn dat afgestemd is op de vibraties van de kosmos en zich grondig bewust is van alle dingen. Als we luisteren naar onze diepe kennis omzeilen we ons verstandelijke kader van wat de realiteit geacht wordt te zijn. We schakelen onze emoties uit en doen afstand van onze negatieve houding tegenover het leven.
Ons gevoel van kennis kan ons helpen te beseffen wat het doel is van onze aanwezigheid hier op de planeet. Deze kennis helpt ons te aanvaarden wat we moeten doen om ons vermogen te ontplooien en om de juiste keuzen voor ons leven te maken.
We kunnen deze engel vragen om ons te leiden en te helpen bij de vergroting van ons vermogen om vanbinnen te luisteren. Deze engel helpt ons de toestand van onze stemmingen en emoties te herkennen.
De Engel van Kennis staat voor volledige helderheid. Een deel van deze kennis is dat wij de liefde zelf zijn. Onze roep naar deze engel kan onze vrees verzachten en ons helpen ons open te stellen voor ons binnenste, dat liefde en licht is.