1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Engel van Glorie

Deze engel is afgebeeld als een glorieuze uitbarsting van hemels licht. Hij wordt vergezeld door een paar van de eenvoudige dingen van het leven die bejubeld moeten worden, de opkomende zon, een regenboog, dansende kinderen. Dit zijn de basale vreugden van het leven, die ons aan de glorie van de schepping herinneren.

Gaven voor de aarde: Hij kan ons helpen de eenvoudige vreugden van het leven te roemen, alle goedheid om ons heen te erkennen, te danken voor alles wat we zijn.

De Engel van Glorie helpt ons de eindeloze kansen op goedheid en vreugde die in ons leven bestaan te loven. Hij leert ons dankbaar te zijn voor de goedheid en eenvoud van het leven. Hij helpt ons feitelijk de spanning en de worsteling uit ons leven te halen door in te zien hoe eenvoudig dingen kunnen zijn.
Deze engel helpt ons boven het aardse uit te stijgen tot een niveau van viering van de glorie van het universum en het wonder der schepping. Wanneer we onze energie en ons bewustzijn op één lijn brengen met deze glorie, houdt dat in dat we er deel van uitmaken. Het is onze eigen glorie die we vieren als we ons hart openstellen voor de gidsen. We bereiken de glorie van het zelf en vereren het universum als we onszelf liefhebben.