1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Engel van Geloof

De Engel van Geloof straalt rust uit, wetend dat geloof duurzaam is. Hij draagt de heilige stola die ons ontwikkelt met een diep geloof en die zijn bescherming in tijden van nood symboliseert. Hij herinnert ons er aan wat er van ons verwacht wordt als we ons geloof behouden.

De gaven voor de aarde: Hij kan ons helpen te geloven als dingen moeilijk zijn, ons geloof in de goedheid van het leven te uiten, het geloof levenslang ons gidslicht te laten zijn.

Wanneer het leven ons zwaar valt kunnen we ontdekken dat we er in geloven dat alles goed zal komen. Dit geloof laat ons moeilijke tijden doorstaan. We kunnen zo nu en dan voort strompelen en de weg kwijt raken, maar het geloof dat alles ons uiteindelijk opperste voldoening zal schenken zal ons verheffen boven onze twijfels en wanhoop. Geloof is de aanvaarding van onze onzekerheid en het vaste vertrouwen dat alles tenslotte goed zal komen. 
Geloof is iets dat we ons alleen zelf eigen kunnen maken, niemand kan het ons geven of zelfs maar vertellen hoe we het aan kunnen kweken. Het leven is echt heel eenvoudig als we geloof hebben. We kunnen ons hart volgen en een toegewijd en zinvol leven leiden in het geloof dat we een plan ten uitvoer hebben. Geloof helpt ons geduldig te wachten op het licht wanneer we alleen maar duisternis voor ons zien. Het is een essentieel onderdeel van het leven om te geloven dat wat onze bestemming ook is deze de goede voor ons is. We kunnen de Engel van Geloof vragen ons te helpen ons geloof in het levensproces te hernieuwen. Hij zal ons helpen de dingen die we niet kunnen veranderen te accepteren evenals alles wat ons in ons leven gegeven om mee te werken en te verbeteren. Uiteindelijk zal hij ons door zware en moeilijke veranderingen voeren en ons helpen onze liefde voor ons zelf en voor de mensheid te vernieuwen. De Engel van Geloof is er om ons te helpen te kloof te overbruggen tussen dit materiële, aardse bestaan en het spirituele vlak.