1342388613-kindangst.jpg 1336249569-header6.jpg 1336249569-header4.jpg 1336249569-header8.jpg 1336249652-header2.jpg 1342388613-vertrouwen.jpg 1532132904-huilen.jpg 1532132904-samen.jpg 1336249569-header9 1336249569-header3.jpg 1342388613-ouders.jpg 1342388613-kindvertrouwen.jpg 1361836840-samenwerken.jpg

Beschermengel der Prille Liefde

Deze engel houdt een vogelpaartje in de hand. Hij beschermt de eerste liefdesontluiking en zegent onze zuiverheid zodat we de liefde in ons hart kunnen uiten. Hij moedigt ons aan ons lichaam te respecteren en voorzichtig te zijn met onze gevoelens.

Gaven voor de aarde: Hij kan je helpen je seksualiteit te waarderen en die met liefde te vereren, de geschenken van liefde en een open hart te koesteren, je eigen tedere gevoelens lief te hebben en te respecteren.

Dit is de Beschermengel die waakt over prille liefde en bijdraagt aan het geven van schoonheid en lieftalligheid aan nieuwe en tedere relaties. Het is deze engel die ons helpt ons veilig te voelen in een relatie en die ons in staat stelt te vertrouwen op ons vermogen om gedachten en gevoelens open en vrijelijk te uiten. Deze engel steunt ons om onze eigenwaarde te vergroten en moedigt intimiteit aan met mensen die ons waarderen en ons licht en onze schoonheid zien.
We vragen deze engel ons te zegenen en ons te beschermen tegen mensen die ons beschadigen en manipuleren of die niet eerlijk en open zichzelf prijs durven geven. We kunnen deze engel ook om steun vragen als we ons kwetsbaar of onzeker voelen en om hulp als we iemand tegenkomen met wie we ons zouden willen verbinden. Hij kan ons helpen risico's te nemen bij iemand die we de moeite waard vinden maar die verlegen of terughoudend is. Deze engel leidt individuen naar mogelijke partners en zorgt dat zij zich aangetrokken voelen tot mensen die hun individualiteit respecteren. Het is deze engel die toeziet op en ons leidt naar het sluiten van gezonde vriendschappen die ons diep en blijvend geluk zullen geven.
We kunnen deze Beschermengel te hulp vragen telkens wanneer we een verhouding beginnen en hulp en geruststelling nodig hebben. Ook kunnen we hem aanroepen als onze huidige relatie vastgelopen of verschraald is en om een nieuwe impuls vraagt. We vragen hem ook onze intiemste relaties te beschermen en te bewaken en de liefdesband te behoeden voor negatieve krachten.